THAI CADET : กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการ ที่ 1 เหล่าทหารบก ปี 2558
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
อาบอบนวด : กฎหมายและศีลธรรม

เขียนโดย ดวงเด่น นุเรมรัมย์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบเนื่องจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม และสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเหมาะสม และความถูกต้องทางศีลธรรมว่าสมควรหรือไม่ที่จะเปิดสถานบริการอาบอบนวดบริเวณ ฝั่งตรงข้ามสถานศึกษา แต่คำตอบที่ได้รับจากเจ้าของกิจการล้วนเป็นเรื่องของข้อกฎหมายทั้งสิ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า กิจการอาบอบนวดเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาหลายสิบปี โดยอดีตที่ผ่านมาผู้คนในสังคมมองว่าเป็นสิ่งน่าละอาย ที่ไม่มีผู้ใดกล้าประกาศตนว่าเป็นเจ้าของ จนกระทั่งเหตุการณ์รื้อบาร์เบียร์ ทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักโฉมหน้าของบุคคลที่เรียกว่า “เจ้าพ่ออ่าง” และจากนั้นอาบอบนวดจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยไปโดยปริยาย

หลายเดือนที่ผ่านมา ประเด็นเกี่ยวกับอาบอบนวดได้รับการกล่าวขานอีกครั้งเกี่ยวกับความเหมาะสมของ สถานที่ตั้ง ซึ่งแม้เจ้าของกิจการจะอ้างความชอบธรรมทางกฎหมายของการได้มาซึ่งใบอนุญาต ดำเนินกิจการ และอ้างสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่สิทธิของเด็กนักเรียนผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดอาบอบนวดหน้า โรงเรียน รวมถึงความถูกต้องทางศีลธรรมกลับไม่ได้รับการกล่าวถึง

แม้จะมีการอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมาย ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นที่ยอมรับได้ในเชิงศีลธรรม ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการ ผู้อนุญาต และผู้เกี่ยวข้อง ที่หากยังมีความเป็นพุทธศาสนิกชนจำต้องสำเหนียกคำสอนของพระพุทธศาสดา เพราะการประพฤติผิดในกาม และการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงให้ละเว้น

การมองความถูกต้องของการกระทำผ่านโลกทัศน์ทางกฎหมายแต่เพียงมิติเดียว ทำให้การเปิดอาบอบนวดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอหากว่าเป็นไปตามข้อกฎหมาย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้มีปัญญาอาจต้องทบทวนเปรียบเทียบกับ “กรณีที่เจ้าของบ้านยิงขโมยตาย” ที่แม้จะได้รับการลดหย่อยโทษในทางคดีอาญา เพราะเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตัว แต่การกระทำผิดทางศีลธรรมนั้นมิอาจปฏิเสธได้ เพราะการฆ่านั้นครบองค์ประกอบทั้งห้าตามหลักพระพุทธศาสนา

ดังนั้น หากไม่มีการแยกแยะระหว่างความชอบธรรมทางกฎหมาย ออกจากความถูกต้องทางศีลธรรม ก็ยากที่จะได้รับบทสรุป เพราะสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่ากฎหมายจะมีพลังอำนาจเหนือศีลธรรมของมนุษย์

ณ เวลานี้ สังคมไม่เพียงแต่ต้องการตรวจสอบการได้มาซึ่งใบอนุญาต หากแต่ สังคมกำลังตรวจสอบคุณค่าทางจริยธรรมของทุกฝ่ายที่เห็นชอบกับการเปิดอาบอบนวดหน้าสถานศึกษา และเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีต่อสังคมไทย ว่าถึงเวลาที่ต้องหันกลับมาทบทวนเรื่องศีลธรรมในมนุษย์ตัวโตที่เรียกตนเอง ว่าผู้ใหญ่หรือไม่ ?

 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 
THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Tel. 087 561 2511, 086 571 4623
Official Website : www.thaicadet.org
E-mail : hat3744@hotmail.com


เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 15 May, 2016 22:08