THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558
 
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
THAI CADET ON TEST
 

ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 THAI CADET ได้จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ (THAI CADET Pretest) เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่น้องๆ มากกว่า 12 ครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในแต่ละครั้งมีท่านผู้ปกครองและน้องๆ จำนวนมากให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม โดยน้อง ๆ ที่เคยมาร่วมกิจกรรมกับเราสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้หลายนาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และประเมินความรู้สำหรับน้องในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในปีการศึกษาต่อไป THAI CADET จึงได้รวบรวมข้อสอบที่ได้จัดขึ้นไว้ ณ เว็บเพจแห่งนี้ ... สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปติดตามได้ ณ เว็บไซต์แห่งนี้

 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 1

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ ครั้งที่ 1

#ภาพการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553

 

บ่ายโมงครึ่งของวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 การจัดกิจกรรม Progressive Pretest ครั้งที่ 1 ของ THAI CADET ก็จบลงด้วยความเรียบร้อย

ทีมงานนายร้อยไทยมาถึงที่นัดหมายเวลาประมาณ 08:10 เพื่อมาจัดเตรียมสถานที่ วางอุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ น้องๆ หลายคนก็มาพร้อมที่บริเวณสถานที่จัดงานแล้ว โดยเฉพาะท่านผู้ปกครองหลายท่านซึ่งมาส่งลูกๆ และซื้อส้มสายน้ำผึ้งมาฝากพวกเรา และเด็กๆ ทุกคนด้วย “ขอบพระคุณมากครับ”

เวลา 09:00 มีน้องๆ ที่จะเข้าร่วมทำการทดสอบประมาณ 20 กว่าคนมารวมกันบริเวณม้านั่ง ข้างศูนย์เรียนรวม 1 ฯ หลายคนเป็นคนเก่งจากโรงเรียนมัธยมของตนเอง หลายคนเป็นคนเก่งจากโรงเรียนกวดวิชาดังๆ ที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งท่านผู้ปกครองก็ได้เข้ามาร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ของเด็กๆ ในปี 2553 นี้ หลังจากนั้นน้องๆ แต่ละคนก็ไปเตรียมตัวเพื่อจะทำการทดสอบในเวลา 09:30

ก่อนทำการทดสอบ ซึ่งเราสมมุติว่าเป็นการสอบจริง พี่จึงให้น้องๆ ไปทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย และเข้านั่งประจำที่สอบ ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ใช้เพียงดินสอกดและยางลบที่ตนเองเตรียมมา ในการสอบเท่านั้น โดยให้น้องๆ สามารถทดเลขในตัวปัญหาสอบได้เลย (เพราะเราให้ปัญหาสอบทุกคน กลับบ้านครับ ^^” ) กติกาของการสอบนั้น ง่ายมากๆ คือ

* ห้ามลอกกัน ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นที่ตั้ง

* ห้ามมั่วเด็ดขาด เพราะข้อคำนวณทุกข้อมีคำตอบอยู่ครบถ้วน หากทำไม่ได้ ให้วงหน้าข้อและเขียนว่า ทำไม่ได้ เพื่อวัดความรู้ของตนเองจริงๆ ว่าเราทำข้อสอบเรื่องไหนได้/หรือไม่ได้ และโดยภาพรวมแล้วเราทำได้จริงมากน้อยเพียงใด

* จำนวน “ข้อ” ของ การสอบครั้งแรกนี้มีเพียงครึ่งหนึ่งของข้อสอบจริง กล่าวคือวิชาละประมาณ 30 ข้อ เราจึงให้เวลาในการทำ Pretest เพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที ครับ

ข้อสอบที่พี่เตรียมมานั้น ถูกนำมาจากข้อสอบเก่าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร หลายเหล่าและหลายปีครับ แต่พี่ๆ ทำปรับแก้โจทย์ทั้งหมด ดังนั้น หากใครจำคำตอบจากข้อสอบเก่า มาตอบนั้น “ผิดแน่นอนครับ” (บอกแล้วว่าอย่ามั่ว) เมื่อเริ่มสอบแล้ว จากที่พี่ได้คุมสอบน้องๆ 20 กว่าคน พบว่าบางคน “มั่ว” ได้ใจมาก ดูได้จากคำตอบที่ตอบนั้นแทบไม่ถูกเลยแสดงว่าคำนวณไม่ได้ แต่ก็กาตัวเลือกมามาเพื่อหวังว่า “ดวง หรือโชคลาง” น่าจะช่วยให้ได้คะแนนบ้าง ซึ่งพี่ก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่า “ข้อไหนทำไม่ได้ ไม่ต้องทำ ให้วงไว้หน้าข้อ” ทั้งนี้ เราจะได้รู้ว่าเราทำได้จริงๆ กี่ข้อนั่นเอง แต่โดยรวมแล้วทุกคนตั้งใจทำกันมาก น่าดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆ หลายคนที่มาส่งจริงๆ ครับ

ภายหลังการทำข้อสอบชุดเล็กแบบ Non-Stop เวลาประมาณ 12:00 ก็ถึงเวลาในการสลับกัน ตรวจคำตอบ ซึ่งหลายคนบ่นว่ายาก ทำไม่ค่อยได้กัน อันมีผลคะแนนการสอบจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ดังนี้ครับ

70 - 79 คะแนน รวม 1 คน คิดเป็น 5 %

60 - 69 คะแนน รวม 4 คน คิดเป็น 19 %

50 - 59 คะแนน รวม 6 คน คิดเป็น 28 %

40 - 49 คะแนน รวม 3 คน คิดเป็น 14 %

30 - 39 คะแนน รวม 5 คน คิดเป็น 24 %

20 - 29 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 10 %

10 - 19 คะแนน รวม - คน

จากการทำ Progressive Pretest ครั้งแรกนี้ พี่บันทึกเป็นข้อมูลและสรุปเป็นหัวข้อเสนอแนะต่างๆได้ ดังนี้

* คนที่ทำคะแนนได้ดีกว่าคนอื่น จะทำได้ด้วยความสามารถจริงๆ ไม่ได้มั่ว ส่วนคนที่มั่ว จะทำคะแนนได้ไม่ดีเลยครับ เพราะมีโอกาสผิดถึง 75% จากการเดาในข้อนั้นๆ (มั่วตอบมา มีโอกาสตอบคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกทั้ง 4 เพียง 25% คือหนึ่งตัวเลือก ในสี่ตัวเลือก เท่านั้น)

และสังเกตได้จากตัวปัญหาสอบซึ่งเป็นกระดาษทด คนที่ตั้งใจทำจะมีแต่ร่องรอย การคำนวณ ในขณะที่คน “มั่ว” กระดาษจะเป็นสีขาวใส สะอาดตามาก

* หลายคนรู้ตัวว่ามั่ว แต่ก็ยังตอบ จะทำให้คะแนนที่เราวัดผลได้นั้นเกิดจากผลของ “ดวง” ผูกเข้าไปด้วย ทำให้ไม่ได้แสดงถึงความสามารถที่แท้จริงของตนเองได้
* ในวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะทำข้อคำนวณได้ดีกว่าข้อบรรยาย
* วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำคะแนนกันได้น้อยมาก ทั้งๆ ที่คำศัพท์หรือรูปประโยคไม่ได้ยากมากมาย อันเป็นผลจากธรรมชาติของเด็กไทยที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษน้อยมากๆ นั่นเอง
* ประเด็นนี้สำคัญมากครับ “คนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยในโรงเรียนสูงมากๆไม่สามารถเอาชนะเด็กที่ขยันเตรียมตัวสอบมาตลอดทั้งปีได้” อันเป็นตัวชี้วัดว่า สำหรับการสอบเตรียมทหารแล้ว “ เก่งไม่กลัว กลัวคนขยัน” ครับ
* และข้อสรุปปลีกย่อยอื่นๆ

หาก จะพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ถือว่าความตั้งใจของทุกคนนั้นสูงมาก แต่ทุกยังไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะถ้าอยากสอบติดจริงๆ เราต้องทำคะแนนแต่ละวิชาให้ได้ไม่ต่ำกว่า 85% กล่าวคือสอบจริง (วิชาใดๆก็ตาม) มี 50 ข้อ เราต้องทำให้ได้อย่างน้อย 85% x 50 = 42.50 หรือ 43 ข้อ ทุกวิชา จึงจะสอบติดรอบแรกได้

เพราะอะไร ? เพราะถ้าเราทำไม่ได้ แต่คนอื่นเขาทำได้ไงครับ

ประเทศ ไทยกว้างมาก เมื่อถึงสนามสอบจริง เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร หลายคนทดสอบตัวเองครั้งแรกกับสนามสอบจริงเลย แล้วก็สอบไม่ติด (เช่นตัวพี่เอง เป็นต้น) เพราะข้อที่เราทำไม่ได้ มีคนเก่งๆ ที่เขาทำได้ไงครับ พี่จึงอยากให้น้องๆ ตั้งเกณฑ์ไว้กับตัวเอง แล้วเอาชนะตัวเอง เพราะถ้าน้องตั้งเกณฑ์ไว้สูงแล้วน้องเอาชนะตัวเองได้ น้องก็เอาชนะคนอื่นได้โดย Autonomous ครับ

อย่าท้อแท้ว่า วันนี้ผมมาสอบกับพี่ ได้ 30 กว่าคะแนนเอง จะสอบติดหรือเนี่ยะ?

ให้ จำไว้นะครับว่า การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ในกีฬาโอลิมปิก ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดการแข่งขันเจ้าลมกรดของโลก, Usain Bolt จาก Jamaica วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลาเพียง 9.69 วินาที !!! แต่รู้ไหมครับว่า เขาต้องซ้อมวิ่งมากี่ปี เพื่อจะมาแข่งจริงในเวลาไม่ถึง 10 วินาที

ลองเข้าไปอ่านดูครับ http://news.theage.com.au/world/bolt-wins-mens-100m-olympic-gold-20080817-3wss.html

THAI CADET ตระหนักเสมอว่า การเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเพียงเดือนเดียว คือเดือนมีนาคมในปีนั้นๆ ไม่มีทางที่จะทำให้คนธรรมดาๆ เอาชนะคนที่เตรียมตัว มาเป็นแรมปีได้ เพราะเวลาสอบจริงๆ นั้น เขาสอบกันด้วยเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ!!!

ขอ ให้น้องๆ ทุกคนที่ได้อ่านข้อความนี้แล้ว ใช้เวลาอีก 2 เดือนครึ่งให้คุ้มค่าที่สุดครับ ตอบตัวเองให้ได้ว่าอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า เราจะให้อะไรดีๆ กับชีวิตตัวเอง

พบ กันอีกครั้ง กับ Progressive Pretest ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มกราคม 2553 ครับ จำนวนข้อของการสอบจะมากขึ้น เวลาจะมากขึ้น ความยากและความกดดันจะมากขึ้น และอะไรหลายๆ อย่างที่น้องจะได้เจอก่อนการสอบจริง น้องๆ สามารถมาเจอได้ที่นี่ กับเราครับ

Print ไปแปะหัวนอนเลยนะครับ

“เกิดมาชีวิตหนึ่ง จะมีโอกาสสักกี่ครั้ง”

“ที่สุดแห่งชัยชนะ คือชนะใจตนเอง”

ทั้งนี้ หากมีข้อบกพร่องใดๆ กรุณาแจ้งมาได้ เพื่อที่ทีมงานนายร้อยไทยจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และเตรียมพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ ในครั้งต่อไปครับ

ด้วยความเคารพ
ทีมงานนายร้อยไทย
www.thaicadet.org

Note: 1. การมาสอบครั้งต่อไป มาชุด private นะครับ (เสื้อยืด กางเกงขาสั้นหรือขายาวก็ได้ รองเท้าตามสบาย) เตรียมดินสอกด และยางลบมาเท่านั้น ชวนเพื่อนมาสอบกันเยอะๆ ครับ เจอกัน 08:50 ที่เก่าเวลาเดิมครับ
2. THAI CADET ใช้เงินทุนส่วนตัวจากการขายเอกสารเช่นข้อสอบเก่า เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แบบละเอียดสุดๆ ฯ สำหรับการเตรียมการและการจัดกิจกรรม Pretest ครั้งหนึ่งๆ ประมาณ 1,200 บาท ซึ่งน้องๆ ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย มาแค่ตัวกับหัวใจ กับหนึ่งสมองสองมือก็พอครับ

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 2

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ ครั้งที่ 2

#ภาพการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553

 

เขาเรียกว่าฟ้าฝนเป็นใจ... เช้าวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 อากาศอึมครึมพอสมควร (ความกดอากาศคงจะสูงมาก ลมไม่พัดเลย) ตอนแรกพี่กลัวๆ อยู่ว่าฝนจะตกหรือไม่ เพราะเมื่อวานในบรรยากาศเดียวกันนี้ ฝนตกหนักมาก เวลาประมาณ 08:40 น้องๆ หลายคนก็มาถึงแล้ว แต่เพราะเราไม่รู้จัก และไม่เคยเจอกัน ทำให้หลายคนเก้ๆ กังๆ ที่จะเข้ามาทักทาย (ไม่ยอมโทรมาถามด้วยนะ) แต่ก็มีเด็กๆ Group เดิมที่เคยมาทยอยเดินเข้ามาหา สรุปว่ามีน้องๆ บางคนที่มาเป็นครั้งที่สอง หลายคนมาเป็นครั้งแรก แต่พี่เชื่อว่าทุกคนตั้งใจมา โดยเฉพาะท่านผู้ปกครองที่มาส่งลูกชาย และรอจนกิจกรรมของเราเลิก จึงได้กลับบ้านพร้อมกันในตอนบ่าย

การจัดกิจกรรมครั้งที่สองนี้ thaicadet เตรียมตัวมากขึ้น, อย่างน้อยก็เขียนโจทย์ผิดน้อยลง 555, โดยได้ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมครั้งแรก เราได้พูดคุยและตอบทุกคำถามที่น้องๆสงสัยให้ท่านผู้ปกครองและน้องๆ ฟัง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น น้องๆ ประมาณ 20 คนก็เริ่มทำ Progressive Pre-Test ซึ่งมีจำนวนข้อสอบที่มากขึ้นจากครั้งที่แล้ว กล่าวคือ

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 35 ข้อ

วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 ข้อ

วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ

วิชาภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ และ

วิชาสังคม จำนวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้น 140 ข้อ

ซึ่งเราให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 45 นาที ครับ

เนื่องจากเป็น Progressive Pretest ครั้งที่สอง ดังนั้น หากเปรียบเทียบกับการทดสอบครั้งแรก จะมีข้อแตกต่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ดังนี้

* จำนวนข้อสอบแต่ละวิชาจะมากขึ้น เวลาทดสอบก็เพิ่มมากขึ้นด้วย (เพิ่มขึ้น 15 นาทีจากการทดสอบครั้งแรก) โดยครั้งที่แล้วมีน้องคนหนึ่ง “มั่ว” เก่งมาก มั่วได้ใจสุดๆ (อุตส่าห์บอกว่าเป็นการทดสอบตัวเอง - ไม่ให้มั่ว) ดังนั้น ข้อสอบเลขในครั้งนี้จึงเป็นการเติมคำในช่องว่าง ซึ่งน้องๆ หลายคนบอกว่าโหดมาก แต่ถือว่าเป็นการวัดผลวิชาคำนวณที่ได้ผลดีมาก ๆ เช่นกัน กล่าวคือ จอมมั่วคราวที่แล้วไม่สามารถข้อสอบคำนวณและตอบคำตอบที่ถูกต้องได้เลย เรียกได้ว่าปล่อยว่างแทบทุกข้อ ในขณะที่น้องๆ ที่เตรียมตัวมาดีสามารถคำนวณคำตอบได้ถูกต้อง และทำข้อสอบได้หลายข้อ อันเป็นการวัดผลได้ว่า คนที่เตรียมตัวมาดีสามารถทำข้อสอบได้ดีจริงๆ และส่วนใหญ่จะทำข้อสอบคำนวณได้ดีกว่าข้อสอบด้านภาษา

* สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นั้น พี่ได้เตรียมข้อสอบในเนื้อหาที่หลายคนไม่ถนัดจริงๆ ส่วนแรกคือ “ไฟฟ้า” ครับ พี่ยอมรับว่า, สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว, ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากๆ, สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์แล้ว ถ้าใครเรียนวิชา Mechanics เก่ง มักจะไม่เก่งเรื่องไฟฟ้า ส่วนใครเก่งไฟฟ้า มักจะไม่เก่ง Mechanics ดังนั้นส่วนที่สองจึงเป็นส่วน Mechanics หรือกลศาสตร์ เช่น รอก คาน พื้นเอียง ลิ่ม screw และสปริง ซึ่งน้องๆ บางส่วนสามารถทำข้อสอบส่วนนี้ได้ หลายคนใช้สูตรเป็น แต่ยังประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาไม่เป็น จึงไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ ครับ

* สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น เนื่องจากน้องๆ มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษน้อยมาก ด้งนั้น ข้อสอบทั้ง 30 ข้อ จึงเป็นรูปแบบของการอ่าน Passage ทั้งหมด และตอบคำถามในรูปแบบของ Reading และ Grammar จะเห็นว่า ภาษาอังกฤษเป็นยาขมหม้อยักษ์สำหรับเด็กไทยโดยแท้ เนื่องจากทักษะการอ่านที่ยังไม่แข็งแรง ^^ ทำให้หลายคนทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร น้อยมากที่สามารถทำคะแนนได้ถึงครึ่งหนึ่ง (15 ข้อ) และส่วนใหญ่จะได้คะแนนไม่เกิน 10 คะแนน

ผลคะแนนการสอบจากคะแนนเต็ม 140 คะแนน เป็นดังนี้ครับ

60 – 69 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 10.526%

50 – 59 คะแนน รวม 5 คน คิดเป็น 26.316%

40 – 49 คะแนน รวม 5 คน คิดเป็น 26.316%

30 – 39 คะแนน รวม 4 คน คิดเป็น 21.053%

20 – 29 คะแนน รวม 3 คน คิดเป็น 15.789%

10 – 19 คะแนน รวม - คน คิดเป็น 0 %

0 – 9 คะแนน รวม - คน คิดเป็น 0 %

พี่ขอบอกก่อนว่า น้องๆ ทุกคนที่สมัครเข้ามาทำ Free Pretest นี้ มาด้วยความตั้งใจทั้งนั้น ดังนั้น หลายคนจึงเป็นคนเก่งในระดับชั้นของโรงเรียนตนเอง แต่ หลัง จบการทดสอบและน้องๆ ได้สลับกันตรวจคำตอบแล้ว จากคะแนนรวม 140 คะแนน มีคนที่ได้คะแนน Top คือคนเก่งจาก รร. โยธินบูรณะ ครับ ซึ่งทำคะแนนได้ถึง 66 คะแนน ถามว่าผ่านไหม? ไม่ผ่านหรอกครับ เพราะยังได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง แต่ถือว่าด้วยเด็กวัยเดียวกันแล้ว เขามีความตั้งใจที่สูงมากๆ ส่วนน้องๆ คนอื่นๆ ก็ได้คะแนนลดหลั่นกันลงไป จาก 60 กว่าคะแนนไปจนถึง 10 กว่าคะแนน

พี่เชื่อเสมอว่า การทดสอบครั้งนี้ให้อะไรกับน้องๆ มากมาย เนื่องจากทุกคนจะได้ข้อสอบกลับบ้าน ดังนั้น ทุกคนจะเห็นข้อบกพร่องของตนเอง และคนที่สู้เพื่อเอาชนะตนเองเท่านั้นที่จะกลับไปทบทวนบทเรียนในเรื่องนั้นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของน้องๆ หลังจากได้ทำการทดสอบในครั้งนี้ ครับ

น้องที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น ใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนตอนเช้า 1 ชั่วโมงก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ, ประมาณ 30 นาทีในตอนกลางวัน และประมาณ 4-6 ชั่วโมงในช่วงเย็น หลังเวลา 18:00 น. พี่ได้ยกตัวอย่างให้น้องๆ ได้เห็นว่า ไม่มีใครสามารถปลูกต้นไม้โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที แล้วได้ผลลัพธ์เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ได้ขนาดนี้ หากแต่ต้องใช้เวลาเพาะบ่มตั้งไม่รู้กี่ปี กว่าต้นไม้จะเติบโต และมีรากที่แข็งแรงสามารถหากินเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครดูแล ความรู้ก็เช่นกัน ไม่มีทางที่ใครสักคนจะเก่งเหนือใครโดยไม่เคยฝึกฝนอะไรเลย คนเก่งทุกคน, ไม่ว่าจะเป็นด้านใด, ต้องมีความพยายามอย่างสุดๆ เป็นที่ตั้ง ถ้า มีใครสักคนใช้เวลา 365 วัน หรือ 4,380 ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตรงข้ามกับน้องๆ บางคนที่ปีหนึ่งไม่เคยอ่านหนังสือเลยสักชั่วโมงเดียว คิดว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันไหมครับ? พี่คิดว่า คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด คือตัวน้องๆ เองครับ

ช่วงสุดท้าย หลังกินข้าวกลางวัน พี่ได้เฉลยวิชาเลขเป็น Demo ประมาณ 10 กว่าข้อ ให้น้องๆ ที่ยังไม่รีบกลับได้ดู โดยเน้นความเข้าใจในรูปแบบของการแก้ปัญหา น้องๆ สามารถดูได้ทาง link นี้ครับ

(VDO ใน Youtube.com กำลังโหลดครับ)

ทั้งนี้ เว็บไซต์นายร้อยไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง และน้องๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกัน การทดสอบครั้งนี้ได้เปิดโลกทัศน์ให้น้องๆ หลายคนได้ทราบว่า การที่เราได้เกรดเฉลี่ยสูงๆ จากโรงเรียนของเรา มิได้เป็นการ Guarantee ว่าเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบในสนามสอบใหญ่ การที่แต่ละคนได้เห็นข้อบกพร่องของตนเองและกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมของเราครับ

แล้วพบกันอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 กับ Progressive Pretest ครั้งที่ 3 ครับ

ด้วยความเคารพ
Webmaster: www.thaicadet.org
printed on Jan30th 2010
Call me: 087-561-2511, 087-562-2511

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 3

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ ครั้งที่ 3

#ภาพการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553

 

สุขสันต์วันตรุษจีนครับ

เนื่องจากวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเว็บไซต์นายร้อยไทยได้จัดกิจกรรม Progressive Pretest ครั้งที่ 3 ตรงกับวันตรุษจีนของปีนี้พอดี ดังนั้นเด็กไทยเชื้อสายจีน (ทั้งเชื้อสายจีนแท้ และเชื้อสายจีนปลอม 555) ขาประจำ จึงไม่ได้มาทำการทดสอบความรู้ร่วมกันในครั้งนี้ ตัว Webmaster เองก็มีเชื้อสายจีน แต่อย่างว่าล่ะครับ สัญญาต้องเป็นสัญญา ในเมื่อเรากำหนดวันจัดกิจกรรมที่แน่นอนแล้ว เราก็ต้องจัด ฯ แม้ว่าวันนี้เด็กๆ จะมากันไม่มากก็ตาม

ช่วงเช้าอากาศครึ้มๆ ฝนนิดหน่อย แต่พอสายๆ ฟ้าก็เริ่มเปิด แดดออกและอากาศเริ่มร้อน ส่วนใหญ่เด็กๆ ที่มาทดสอบความรู้จะเป็นคนที่เคยมาแล้ว และมีน้องๆ หน้าใหม่มาไม่กี่คน แต่ทุกคนก็มากันก่อนเวลา ทำให้เราสามารถเริ่มกิจกรรมกันได้เร็ว ช่วงแรกๆ เราได้พูดคุย share ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกัน รวมทั้งเว็บไซต์ ฯ ได้แนะแนวทางการสมัครสอบเข้าเป็น นตท. เหล่าตำรวจ ซึ่งในปีนี้จะเปิดรับสมัครทาง Internet อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่ง รร. นรต. ต้องการแค่ข้อมูลพื้นฐานและ Digital file ภาพถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนขนาดไม่ต่ำกว่า 50kb ของน้องๆ เท่านั้น เมื่อน้องๆ สมัคร online เสร็จแล้ว สามารถ Print บัตรสอบ และติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (นำไปแสดงตัวในวันสอบรอบแรกครับ) รวมทั้งรอประมาณ 2 วันเพื่อใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการ Download ข้อสอบเก่าปี 2552 มาหัดทำได้ นับเป็นข้อดีของการสมัครสอบทาง Internet ครับ ...

แต่ !!! โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า “ยัง มีเด็กไทยอีกมาก ที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลทาง Internet และคาดหวังว่า จะมาสมัครสอบเข้าเป็น นตท. เหล่าตำรวจ แบบสมัครด้วยตนเองฯ เหมือนในปีที่ผ่านๆ มา และต้องพบกับความผิดหวัง” พี่คิดเสมอว่า เด็กๆ อาจเป็นหมื่นคน จะเสียโอกาสในการสอบครั้งนี้เนื่องจากการไม่รับทราบ และเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ประกาศทาง Internet ซึ่งเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น หน่วยงานที่จัดให้มีการรับสมัครสอบคงได้มีการกลับไปทบทวนและพิจารณาดำเนิน การ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องนี้ ต่อไป

“อย่าลืมนะครับว่า เราเป็นคนไทยเหมือนกัน แต่เรามีโอกาสไม่เท่ากัน เด็กต่างจังหวัดหลายแสนคนยังไม่รู้ว่า Internet คืออะไร ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาที่เขาไม่รู้ แต่ความไม่รู้นี้ทำให้พวกเขาเสียโอกาสในชีวิต”

น้องๆ ที่ยังไม่ได้สมัคร ก็สามารถเข้าไปสมัครได้ตามนี้ครับ : www.rpca.ac.th

ที่สำคัญอย่าประมาทหรือชะล่าใจสมัครสอบวันสุดท้าย (26 กุมภาพันธ์ 2553) เด็ดขาดนะครับ เพราะคนส่วนใหญ่มัีกจะเฮโลลงมือทำกันวันสุดท้าย แล้วลองนึกดูว่าคนนับสิบ นับร้อย นับพัน พยายามแย่งกันเข้าสู่ระบบ แล้วถ้าระบบล่ม สมัครไม่ได้... นั่นหมายความว่าสิ่งที่พยามยามมาตลอดทั้งปี เป็นอันจบครับ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่า วันสุดท้ายนี้ระบบใดๆ ก็ตามแม้ว่าจะถูกออกแบบมาอย่างดี ก็สามารถล่มได้ เพราะฉะนั้น ถ้าอ่านประมวลผลเสร็จแล้ว ลองเตรียมข้อมูลและภาพถ่ายเพื่อสมัครสอบกันนะครับ

การ สอบ Pre-Test ครั้งที่ 3 นี้ ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม อย่างละ 40 ข้อ รวม 200 ข้อ ซึ่งพี่ให้เวลาในการทำ 3 ชั่วโมง 30 นาที ครับ เราเริ่มสอบกันในเวลา 09:30 และเสร็จสิ้นการสอบในเวลา 13:00 โดยใช้เวลาในการเฉลยคำตอบ (เฉลยเฉพาะข้อที่ถูก โดยยังไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดมากนัก) เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน ผู้ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นเด็กระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก รร. วัดเขมาภิรตาราม จ. นนทบุรี ซึ่งทำได้ 105 คะแนน (เกินครึ่งมา 5 คะแนนครับ T_T ) นอกจากนั้น คะแนนก็จะลดหลั่นกันไปจากประมาณ 100 คะแนน ถึงประมาณ 50 คะแนน แต่ที่น่าสนใจคือ คนที่ได้คะแนนมากที่สุด (นับคะแนนตามจำนวนข้อ แต่ละข้อคะแนนเท่ากัน) ยังทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ไม่มาก และได้น้อยกว่าน้องคนที่ได้คะแนนอันดับที่สอง ซึ่งได้ 102 คะแนน น้องที่ได้อันดับที่สองนี้มีศักยภาพในการทำข้อสอบคำนวณมากๆ เพราะพี่ออกข้อสอบคำนวณแบบเติมคำในช่องว่าง ไม่ใช่ข้อสอบ Multiple Choices ครับ ดังนั้น ผลงานน้องคนดีดีขึ้นมาตลอดนับจากการทำทดสอบครั้งแรก นับได้ว่าน้องอันดับที่สองนี่ใช้ฝีมือในการสอบล้วนๆ ครับ หากเขามีเวลาอ่านภาษาไทยและสังคมเพิ่มอีกนิด เขาจะเป็นคนที่แกร่งมากๆ และมีโอกาสสอบติดได้มากครับ

โดยภาพรวมแล้ว ผลคะแนนการสอบจากคะแนนเต็ม 200 คะแนน เป็นดังนี้ครับ

100 - 110 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 10.526%

91 – 100 คะแนน รวม - คน คิดเป็น 0%

81 – 90 คะแนน รวม 1 คน คิดเป็น 26.316%

71 – 80 คะแนน รวม 3 คน คิดเป็น 21.053%

61 – 70 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 15.789%

51 – 60 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 0 %

41 – 50 คะแนน รวม - คน คิดเป็น 0 %

ซึ่งจะเห็นว่า น้อยมากที่สามารถทำคะแนนได้ถึงครึ่ง และส่วนใหญ่ยังทำคะแนนสอบได้ไม่ดี เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอ และยังบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีพอครับ

ทั้งนี้ แม้ว่าจำนวนเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มาก แต่พี่ก็ได้สอนแนวคิดอะไรต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องการเตรียมตัวสอบ การบริหารจัดการเวลา การมองเห็นคุณค่าของชีวิต และคุณค่าของเวลา รวมทั้งความเป็นจริงของโลก

โดยส่วนตัวแล้ว พี่ยอมรับว่าระบบการศึกษาไทยสำหรับเด็กนักเรียนในระบบนั้น fair นะครับ เพราะเมื่อเราเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แน่นอนว่าเมื่อเราเริ่มโตขึ้น เราต้องมีความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้น และต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อจะรับผิดชอบผู้อื่นด้วย เมื่อน้องๆ เรียนวิชาพื้นฐานไม่เข้าใจ หลายคนจะ Anti การศึกษา และไม่ทำการบ้าน เมื่อไม่ทำการบ้านก็ทำแบบฝึกหัดไม่ได้และไม่สนใจในการอ่านหนังสือเรียน รอลอกการบ้านเพื่อนทุกเช้า ทุกวันๆ จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นเทอม จนสุดท้ายพอสอบปลายภาคก็ทำข้อสอบไม่ได้ พอสอบตกโรงเรียนก็ให้สอบซ่อมแล้วให้ผ่าน โดยไม่ประเมินตามความเป็นจริงว่าเด็กนี้มี Potential เพียงพอที่จะสอบผ่านขึ้นชั้นปีต่อไปหรือไม่ พอปัญหานี้สะสมกันเรื่อยมาจนเด็กจะจบ ม.3 กลายเป็นว่าเด็กคนนี้เรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลย เกรดเฉลี่ยก็ไม่ถึง 2.50 จึงไม่สามารถขึ้น ม.4 ที่โรงเรียนเดิมของตนเองได้ (แล้วคิดว่าเกรดไม่ถึง 2.50 จะไปสอบเข้าที่อื่นได้ไหมครับ?) ก็ต้องไปเรียนต่อสายอาชีพ หรือออกจากระบบการศึกษาไป หลายคนโทษระบบว่าระบบการศึกษาไม่ดี แต่หากมองความเป็นจริงแล้ว จะพบว่า “ตัวของเราเองนี่แหละครับ ที่เป็นคนกำหนดว่าความเป็นไปในชีวิตของเราเอง” ถ้าน้องขยันเรียน ทำการบ้านทุกครั้ง ทำแบบฝึกหัดทุกข้อ ทำไม่ได้ก็ note ไว้ และนำคำถามไปคุยกับเพื่อน ไปถามอาจารย์ ไม่ปล่อยให้ปัญหาพอกพูน ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อทำข้อสอบให้ดี หากน้องๆ ทำอย่างนี้ได้ น้องจะจบ ม.3 ได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะไปสอบเรียนต่อที่ไหนก็ได้ โดยมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองอย่างเต็มเปี่ยม

พี่จึงอยากบอกว่า ที่ระบบการศึกษามัน fair แม้ว่าครูที่โรงเรียนจะไม่ค่อยสอนอะไรกับน้องๆ เพราะอะไร? ลองอ่านคำนำหน้าหนังสือเรียนของน้องๆ ดูสิครับ

 

สังเกต นะครับ หนังสือเรียนทุกเล่มนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นหลัก ดังนั้นแค่น้องอ่านทุกหน้า ทุกบรรทัด ทำแบบฝึกหัดทุกข้อโดยดูวิธีทำจากตัวอย่าง สั่งสมความรู้ด้วยการทำแล้วทำอีกๆ เป็นร้อยๆ พันๆ หมื่นๆ แสนๆ ครั้ง น้องก็จะมีทักษะและความชำนาญ (skill and expertise) สามารถทำข้อสอบได้ และมีผลการเรียนที่ดี

ขึ้นอยู่กับว่า น้องจะทำหรือไม่ทำ แค่นั้นแหละครับ ?

คนที่เอาชนะตนเอง ก็จะได้รางวัลแห่งความสำเร็จ ในขณะที่คนที่ขี้เกียจ ก็จะได้รับรางวัลเช่นกัน คือไม่ได้อะไรเลย น้องๆ มีเวลาในการเตรียมตัวอีกไม่มาก จำไว้ครับว่าไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้น แต่เกิดมาชีวิตนึง จะมีโอกาสสักกี่ครั้ง จงใช้และทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดครับ

Webmaster: www.thaicadet.org
On February14th 2010, 00:35 A.M.

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 4

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ ครั้งที่ 4

#ภาพการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 4

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553

 

เหมือนฟ้าฝนจะเป็นใจอีกแล้วครับสำหรับการทำ Pretest ครั้งสุดท้าย ก่อนการปิดเทอมและเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมทหารจริงในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน 2553 ตอนแรกพี่ก็หวั่นๆ ว่าฝนจะตกหรือไม่ อีกทั้งไม่ได้คาดหวังมากว่าวันสุดท้ายนี้จะมีน้องๆ มากันมากน้อยแค่ไหน พี่จึงเตรียมเอกสารมาเฉพาะต้นฉบับของข้อสอบ แล้วนับจำนวนผู้มาสอบเพื่อถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสารใกล้ๆ สถานที่จัดสอบ ให้ได้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบทุกคน

วันนี้ น้องๆ ที่หายหน้าไปครั้งเทศกาลตรุษจีน (หน้าไม่ให้เล๊ยยย) ก็กลับมาสอบกันพร้อมหน้า และพี่เองก็ได้ออกข้อสอบเป็นลักษณะตัวเลือก 5 ข้อหรือ Multiple Choices ตามที่น้องๆ ต้องการ แต่ใจจริงแล้วก็อย่างที่พี่เคยบอกไว้ครับ คือถ้าน้องทำข้อสอบคำนวณได้ น้องก็ได้คำตอบอยู่ดี แม้ไม่มีตัวเลือกให้เลือกน้องก็เติมคำตอบเข้าไปในช่องว่าง หรือถ้าหากมีตัวเลือก น้องก็ต้องเลือกตอบตามตัวเลือกที่น้องคำนวณได้อยู่ดีจริงไหมครับ ส่วนจะถูกหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง, ในทางกลับกัน ถ้าน้องคำนวณไม่ได้ น้องก็ไม่มีคำตอบเพื่อไปตอบ ถ้าข้อสอบเป็นแบบเติมคำน้องก็ต้องปล่อยว่าง ถ้าข้อสอบมีตัวเลือกน้องก็ต้องมั่ว ซึ่งจุดประสงค์ของการสอบทุกครั้งที่พี่ๆ จัดขึ้น คือการสอบวัดความสามารถครับ ไม่ใช่สอบวัดดวง ถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องตอบ เพราะเราจะได้รู้ความสามารถจริงๆ ว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหน น้องลองคิดดูว่าถ้าวิชาใดๆ มี 50 ข้อแล้วน้องมั่วได้ 40 ข้อ น้องโกหกตัวเองและใครๆ ว่าน้องเก่ง แต่ถ้าตอนสอบจริงน้องมั่วไม่ได้เหมือนการทำ Pre-Test น้องว่าน้องจะสอบติดไหมครับ? ลองนำบทความเล็กๆ นี้ไปพิจารณาก็แล้วกันครับ

การสอบครั้งที่ 4 นี้ มีคนที่ได้คะแนน Top จากทุกครั้งมาครบหมด นับว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เห็นคนเก่งมาสอบแข่งกัน และได้ทราบว่าใครเตรียมตัวมาได้ดีที่สุด การสอบครั้งนี้ ข้อสอบมีทั้งหมด 5 วิชา วิชาละ 50 ข้อ ที่มาของข้อสอบทั้งหมดก็ถูกแปลงมาจากข้อสอบเก่า โดยกำหนดเวลาที่ใช้สอบเท่ากับ 4 ชั่วโมง จึงนับเป็นการสอบที่เสมือนจริงที่สุด ระหว่างเวลาสอบ พี่นั่งเฉลยวิชาที่พี่ออกข้อสอบและมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ปกครอง 3-4 ท่านของน้องๆ ใจจริงแล้วพี่อยากบอกว่า ผู้ปกครองทุกท่านมีความตั้งใจสูงมากที่จะสนับสนุนลูกๆ ของท่านสำหรับการเตรียมตัวสอบเท่าที่จะทำได้ หลายคนลงทุนให้ลูกไปเรียนพิเศษกับโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียง เพราะมุ่งหวังว่าน้องๆ จะต้องเก่งขึ้นและสามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ สำหรับบางคนพี่รู้สึกว่า ผู้ปกครองมีความตั้งใจสูงกว่าตัวลูกๆ เองเสียอีกครับ มีน้องบางคนที่มาทำ Pre-Test ทุกครั้ง พอพี่ถามว่า ได้กลับไปอ่านข้อสอบครั้งก่อนๆ ทบทวนบ้างหรือไม่ เขาตอบว่าอ่านไปรอบเดียว พี่ถามต่อว่าแล้วได้หยิบดินสอกับกระดาษเพื่อหัดทำและหัดคำนวณบ้างไหม คำตอบที่ได้รับคือ “ เปล่าครับ”

การสอบครั้งนี้ มีเด็ก ม.1 และ ม.2 มาเข้าร่วมสอบด้วยนะครับ แต่ทำไปสักพักก็ฟุบหลับ บางคนทำข้อสอบไม่ได้ก็ก็วาดการ์ตูนเล่น (ผิดกับน้องบางคนที่เตรียมตัวมาดีเขาจะมุ่งมั่นและพยายามในการทำข้อสอบมากๆ), พี่ได้เข้าไปนั่งคุยและชี้ให้น้อง ม.1 และ ม.2 ดูแต่ละข้อว่า ข้อไหนเป็นข้อสอบระดับ ม.1 และ ม.2 ที่เขาควรทำได้บ้าง ก็ปรากฏว่าน้องๆ ก็ทำไม่ได้ ขนาดเรื่อง หารร่วมมาก หรือ ห. ร. ม. ที่อยู่ในหนังสือเลข ม.1 เทอม 1 บทที่ 1 ยังทำไม่ได้เลยครับ น้องที่เคยมั่วก็ยังมั่วเหมือนเดิม T_T, พอไปถามว่าข้อนี้ ๆ ที่ตอบอย่างนี้ทำอย่างไร ก็ตอบไม่ได้ คำนวณให้ดูก็ไม่ได้ การสอบครั้งนี้จึงเป็นการ Simulate การสอบจริงๆ ได้เลยครับว่า “จาก 20,000 กว่าคนที่มาสมัครสอบแต่ละเหล่า จะมีคนมาสอบตามสิทธิ์ประมาณ 95% และจะเป็นการต่อสู้กันของคนเพียง 5% หรือประมาณ 1,000 คนเท่านั้น” โดยรวมแล้วส่วนใหญ่จะทำข้อสอบวิชาภาษาไทยและสังคมก่อน แล้วจึงมาทำข้อสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษครับ ทำให้หลายคนที่ตั้งใจสอบทำไม่ทัน ในขณะที่คนนั่งวาดการ์ตูนเขาทำเสร็จตั้งนานแล้วครับ

มาดูสรุปผลการสอบกันเลยครับ การสอบครั้งนี้มี 250 ข้อ พี่ไม่ได้ weight คะแนนว่าวิชาใดมีคะแนนมากกว่าวิชาใด แต่คนที่ทำคะแนนได้สูงสุดนั้นทำได้ 180 คะแนนครับ โดยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษนั้น น้องคนนี้ทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ได้เกิน 35 ข้อ ทั้งหมด ซึ่งเขาเตรียมตัวสอบมาตลอดทั้งปี และมีความตั้งใจในการสอบมากๆ ครับ อันดับรองลงมา 2-3 คนก็ทำคะแนนเกาะกลุ่มอยู่ในระดับ 150 – 180 คะแนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ม.4 ครับ พี่ได้สัมภาษณ์การเตรียมตัวสอบของน้องๆ เหล่านี้ ทำให้ได้ทราบว่า นอกจากทุกคนจะมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นว่าที่นักเรียนเตรียมทหารแล้ว น้องๆ เหล่านี้ยังมีความตั้งใจในการเตรียมตัวมาก ทุกคนให้เวลากับตัวเองในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัด ทบทวนบทเรียน ฯลฯ โดยใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่า โดยแต่ละคนกลับไปทบทวนเนื้อหาในข้อที่ตนเองทำไม่ได้ และทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆ นับสิบนับร้อยเที่ยวครับ ทำให้น้องๆ หลายคนที่ยังบริหารเวลาได้ไม่ดีก็พลอยได้แนวคิดจากเพื่อนร่วมสอบที่เก่งๆ เหล่านี้ด้วยครับ

สถิติผลคะแนนสอบใน Progressive Pre-Test ครั้งที่ 4 จึงออกมาดังนี้ครับ

101 – 110 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 10.526%

91 – 100 คะแนน รวม - คน คิดเป็น 0%

81 – 90 คะแนน รวม 1 คน คิดเป็น 26.316%

71 – 80 คะแนน รวม 3 คน คิดเป็น 21.053%

61 – 70 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 15.789%

51 – 60 คะแนน รวม 2 คน คิดเป็น 0 %

41 – 50 คะแนน รวม - คน คิดเป็น 0 %

ทั้งนี้ พี่ขอกล่าวถึงน้องอีกกลุ่มหนึ่งด้วยครับ ^^ คือน้องที่มานั่งหลับ นั่งวาดเล่น เขี่ยๆ ดินสอไปมา เมื่อครั้งก่อนๆ ในวิชาคำนวณที่เป็นข้อสอบแบบเติมคำ คะแนนน้องๆ เหล่านี้ก็ออกมา 0 คะแนน มาคราวนี้ คะแนนเพิ่มขึ้นมาบ้างจากการมั่ว เป็นการแสดงให้เห็นว่า ข้อสอบแบบ Multiple Choices ไม่สามารถวัดผลความสามารถได้จริงๆ ครับ น้องๆ อาจถามคำถามว่า ข้อสอบ Pre-Test และข้อสอบจริงมันยากซะขนาดนั้น แล้วผมจะทำได้ยังไงล่ะครับ?

น้องๆ ครับ ในช่วงวัย และอายุที่เท่ากันนั้น น้องๆ ทุกคน เริ่มเรียน ม.1 พร้อมกับเพื่อนๆ ถ้าน้องไม่ตั้งใจเรียน ไม่ทำการบ้าน ไม่อ่านหนังสือ ไม่ไขปัญหาข้อที่ไม่เข้าใจด้วยการถามเพื่อน ถามหัวหน้าห้อง ถามอาจารย์ ฯลฯ พอถึงเวลาทำการบ้าน น้องก็ทำไม่ได้ เลยพาลไม่ทำ รอลอกการบ้านเพื่อนทุกเช้า ถึงเวลาสอบ Midterm & Final น้องจะไปสอบได้คะแนนดีได้ยังไงล่ะครับ? เวลาเดินเร็วมากๆ พอผ่านมา 6 เทอมหรือ 3 ปี GPA รวมก็ได้งั้นๆ ส่วนใหญ่ 99% จะโทษตัวเองว่าเรามันหัวไม่ดี เรามันไม่เก่ง เรามันไม่มีวาสนา ฯลฯ แต่เคยถามตัวเองไหมครับว่า เราเคยขยันเรียนเพื่อเอาชนะตัวเองหรือยัง? เพื่อนที่เขาเรียนได้เกรดดีๆ ทำคะแนนสอบได้ดีๆ นี่ เขาใช้ชีวิต chill chill เหมือนเราหรือเปล่าครับ? ทุกคนเขาต้องพยายามแบบสุดๆ กันทั้งนั้น แค่น้องคิดว่าการเรียนมันยาก มันเหนื่อย แล้วน้องไม่ก้าวเดิน น้องจะเดินไปถึงยอดเขาแห่งความสำเร็จได้อย่างไรครับ? อยากให้ทุกคนอ่านบทความสรุปผลการสอบครั้งที่ 3 ที่พี่เขียนไว้ครับ อย่างน้อยคำสอนเหล่านี้น่าจะช่วยให้ทุกคนได้คิดว่า ไม่มีอะไรได้มาโดยง่าย และความสำเร็จที่ได้มาจากความพยายามนั้น เป็นสิ่งที่สุดๆ ในชีวิต และเป็นรางวัลของผู้ชนะจริงๆ ครับ

ก่อนกลับบ้านหลังจบการทำ Progressive Pre-Test ครั้งที่ 4 นี้ พี่ได้ยกตัวอย่างดีๆ ข้อหนึ่งให้น้องๆ ทุกคนได้ฟัง เพราะพี่อยากให้ทุกคนได้คิดตาม และนำไปทำตาม เพื่ออนาคตของน้องๆ ทุกคนครับ

กรณีที่ 1 : ถ้ามีแก้วน้ำอยู่แก้วหนึ่ง แล้วน้องหิวน้ำมากๆ พอน้องเดินไปหาแก้วเพื่อจะไปดื่ม ปรากฏว่าแก้วนั้นเป็นแก้วเปล่า น้องก็ไม่ได้ดื่มน้ำใช่ไหมครับ แสดงว่าเราได้พยายามแล้ว แต่ไม่มีสิ่งที่เราต้องการ เราจึงไม่บรรลุความมุ่งหมายใช่ไหมครับ?

กรณีที่ 2 : ถ้ามีแก้วน้ำอยู่แก้วหนึ่ง มีน้ำอยู่เต็มแก้ว แล้วน้องหิวน้ำมากๆ แต่น้องไม่พยายามเดินเข้าไปหาแก้วน้ำนั้นเลย น้องก็ไม่ได้ดื่มน้ำใช่ไหมครับ แสดงว่าน้องไม่ได้พยายามที่จะทำสิ่งนั้นๆ เราจึงไม่บรรลุความมุ่งหมายเช่นกัน ใช่ไหมครับ?

หากเปรียบแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มแก้วเป็นความรู้แล้ว กรณีแรกเปรียบเสมือนน้องมีความตั้งใจใฝ่รู้มากๆ แต่แหล่งความรู้นั้นๆ ไม่มีความรู้ที่จะตอบสนองน้องได้ เช่นการเรียนกับอาจารย์ที่ No ไปวันๆ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการไม่ดี ฯลฯ หากเป็นเช่นนี้ น้องๆ สามารถเลือกที่จะเดินออกมาจากแก้วเปล่าใบนั้น เพื่อเดินไปหาแก้วใบใหม่ที่มีน้ำเต็มๆ แก้ว, หรือความรู้, เพื่อเติมเต็มสิ่งที่น้องต้องการได้ โดยไม่ยากเย็นอะไรนัก

เปรียบเทียบกับกรณีที่ 2 ซึ่งคนส่วนใหญ่ 99% ของประเทศไทยเราเป็นแบบนี้ กล่าวคือ แหล่งความรู้เช่นโรงเรียน ห้องสมุด ร้านหนังสือดีๆ Internet ฯลฯ มีความรู้และสาระมากมายให้น้องๆ ได้ศึกษาค้นคว้า แต่น้องๆ ไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ไม่เคยหยิบหนังสือมาอ่านทำความเข้าใจ ไม่ทำการบ้าน ไม่ทำแบบฝึกหัด พูดง่ายๆ คือไม่พยายามก็แล้วกันครับ ต่อให้น้องไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่ดีขนาดไหน อาจารย์หรือ Tutors เก่งระดับเทพขนาดไหนก็ตาม น้องๆ ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอกครับ เสียเวลา เสียเงินคุณพ่อคุณแม่เปล่าๆ ครับ ท้ายสุดแล้วโอกาสจึงเป็นของคนที่มีพยายามสร้างมันให้กับชีวิตของตนเองครับ

สุดท้ายนี้ พี่ขอให้น้องๆ ทุกคนพยายามเตรียมตัวสอบกันอย่างเต็มที่ พึ่งตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าหวังพึ่งโชคชะตะ เกิดมาชีวิตนึงจะมีโอกาสสักกี่ครั้ง? หลายคนตอบตนเองได้แล้ว หลายคนอาจยังไม่เข้าใจความหมาย แต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับ คนที่เตรียมตัวมาอย่างดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ผู้ชนะจะได้รางวัลแห่งความสำเร็จสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่เขาได้พยายามเอาชนะใจตนเองครับ

ปล. หากใครสอบรอบแรกติด อย่าลืมโทรมาบอกกันบ้างนะครับ เพื่อพี่จะได้บอกแนวทางในการเตรียมตัวสอบรอบสองให้ได้ทันเวลาครับ

ด้วยความเคารพ
Webmaster: www.thaicadet.org
Call me: 087-561-2511
087-562-2511
086-571-4623

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 5

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ ครั้งที่ 5

#ภาพการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553

 

ในวันนี้ ... น้องหมี น้องโอหม์ และน้องตั้ม ... นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 54 ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ โดนน้องทั้ง 3 คนนี้ เคยมาร่วมกิจกรรมพรีเทสกับเว็บไซต์นายร้อยไทย ครั้งที่ 1 - 4

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 6

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ ครั้งที่ 6

#ภาพการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2553

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 7

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ ครั้งที่ 7

#ภาพการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2553

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 1/2554

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ

#ภาพการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2554

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ 1/2555

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ

#ภาพการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2555

 
 

#ดาวน์โหลดข้อสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

#ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ

#ภาพการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาควิชาการ ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2555

 
 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 

THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL. 087 561 2511 (Dtac) 086 571 4623 (True)เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 8 May, 2016 13:35  


© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร