รายละเอียดการเรียนการสอน

#วิชาการ THAI CADET จำเป็นต้องสอนพื้นฐานเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหา ม.1-4 เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจหลักการ และสอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งการบริหารจัดการเวลา ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งนี้การชี้แนะ และการสอนให้นักเรียนเตรียมสอบฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เราจะปั้นและประเมินผลน้องๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ให้พร้อมสำหรับการสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ เพื่อทดสอบความพร้อม ก่อนการสอบจริงในปลายเดือนมีนาคม  

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ เนื่องจากคะแนนแต่ละข้อในแต่ละวิชาที่คนส่วนใหญ่มองว่าไม่สำคัญ อย่างภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา จึงถูกลดความสำคัญ เพราะนักเรียนเตรียมสอบไปมุ่งที่วิชาคำนวณเพียงอย่างเดียว ทั้งที่ความจริงแล้ว คนที่มุ่งมั่นในการสอบจริงๆ จะทำวิชาคำนวณได้ระดับเท่าๆ กัน ดังนั้น วิชาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเหล่านี้ จึงเสมือนเป็นตัวช่วยให้นักเรียนเตรียมสอบทำคะแนนภาควิชาการได้มากยิ่งขึ้น 

อนึ่ง ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ได้การลบความเชื่อเดิมๆ ที่คิดกันว่า “การสอบเตรียมทหาร แค่เพียงทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนเต็ม ก็สอบติด” เพราะในความเป็นจริง "ภาษาอังกฤษตก = สอบไม่ติด"

ปัจจุบันวิชาภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์สำคัญที่ใช้คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร มากถึง 3 เหล่าทัพ ดังนั้น การที่ THAI CADET ให้ความสำคัญกับการสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับวิชาคำนวณมาโดยตลอดนั้น ไม่ได้เกินจริงแต่ประการใด เพราะภาษาอังกฤษเป็นยาขมของเด็กไทย ที่คนส่วนใหญ่เรียนมาตลอดชีวิตก็ยังไม่เข้าใจ ดังนั้น THAI CADET จึงมีเป้าหมายในการเรียนการสอนเพื่อให้น้องทุกคนมีความรู้อย่างสูงสุด เพื่อเอาชนะเกณฑ์ 30 - 40% ที่โรงเรียนเหล่าทัพแต่ละแห่งกำหนดไว้ 

หมายเหตุ : บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่านมา 

# เดือนมีนาคม 2554 http://goo.gl/iwMLm 

# เดือนตุลาคม 2554 http://goo.gl/IkRok 

# เดือนมีนาคม 2555 http://goo.gl/Mz9HF 

# เรียนเทอม 1/2555 http://goo.gl/ZAKOk 

# เดือนตุลาคม 2555 http://goo.gl/DpvKQ 

# เดือนมีนาคม 2556 http://goo.gl/VpGJH 

# เดือนตุลาคม 2557 http://goo.gl/YWyoR9 

# เดือนมีนาคม 2557 http://goo.gl/5JbVNJ 

# ดรอปเรียน 2556 http://goo.gl/RWFDjm 

# ดรอปเรียน 2557 http://goo.gl/yljKcA 

ติดต่อ THAI CADET

 ร.อ.อิศระ เชิดชู (ครูแฮท) 087 561 2511, 086 571 4623 

              พี่ดวง THAI CADET Admin 087 562 2511

  Official Website :   www.thaicadet.org

Facebook :   www.facebook.com/thaicadet

YouTube :   www.youtube.com/thaicadet

คอร์สเรียนออนไลน์ :   www.coursesquare.co/thaicadet

E-book เพื่ออ่านสอบเตรียมทหาร :   www.ookbee.com