http://www.duangden.com
กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 

***

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัด งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้

* งานมหรสพสมโภชจัดทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

* การแสดงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะจัดทั้งในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดใหญ่ๆ ทุกภูมิภาค โดยมีแนวคิดจะจัดระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ครบแปดหมื่นนัด โดยเบื้องต้นได้กำหนดดังนี้

- คืนวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)

- คืนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ภายหลังการจุดเทียนชัยถวายพระพรแล้ว โดยจัดแสดงพร้อมกัน ๔ แห่ง คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทมหานคร (บริเวณกลางลำน้ำเจ้าพระยา ประมาณ ๙ จุด)

- คืนวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณสนามราชกรีฑาสโมสร

- คืนวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- คืนวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณสวนเบญจกิติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 1:56 PM