http://www.duangden.com
หนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชีย สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ
 


***

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราบจนปัจจุบันเป็นเวลาถึง ๖๐ ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อขจัดทุกข์แก่ประชาราษฎรโดยมิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก ตรากตรำพระวรกาย

ด้วยความรักของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเหล่าพสกนิกร ของพระองค์ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งต่อสากล ดังปรากฏว่าองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาและรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังเช่นในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สหประชาชาติได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์นานัปการ..เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดมา

นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของนิตยสารไทม์เอเชียก็ได้เทิดทูนพระเกียรติคุณให้พระองค์เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของเอเชียในรอบ ๖๐ ปีที่ผ่านมา โดยทรงได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชีย (TIME Asia’s Heros) สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ” ซึ่งพสกนิกรต่างปลาบปลื้ม เทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้า ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จากคุณสกล รุจิภักดิ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการแปลบทความที่ตีพิมพ์ ในนิตยสารไทม์เอเชีย ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งได้กล่าวเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ท่านมาให้ได้ซาบซึ้งกันค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กว่า ๖๐ ปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รัก ใช้พระราชอำนาจอันทรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตกาลมาแล้วมากมายหลายครั้ง

โดย โรเบิร์ต ฮอลัน

เพียงเพราะกระสุนปืนเพียงนัดเดียวทำลายความสงบสงัดในพระที่นั่งบรมพิมาน ในกรุงเทพมหานคร ในเช้า วันหนึ่งของเดือนมิถุนายนซึ่งเต็มไปด้วยไอละอองฝน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ แผ่นดินที่บางคนยังคงเรียกว่า สยามประเทศ ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลซึ่งมีพระชนมายุ ๒๑ พรรษา เสด็จสวรรคต ลักษณะการแห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุอัตตวินิบาตกรรม หรือการปลงพระชนม์ก็ตาม ยังคงเป็นเงื่อนงำที่ลึกลับที่สุดแห่งราชอาณาจักรไทย ควันปืนยังมิทันจางหายเมื่อพระอนุชาของพระองค์ ซึ่งมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา กล่าวคือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุยเดช ทรงสืบสันติวงศ์ต่อจากพระองค์ บางคนรวมทั้งนิตยสารฉบับใหม่ในเอเชีย ชื่อว่า ไทม์ (TIME) ครุ่นคิดว่า เด็กวัยรุ่น สวมแว่นตาผู้นี้จะรอดพ้น จากเล่ห์กลอันร้ายกาจแห่งดินแดนตะวันออกอันไกลโพ้น ในตำนานได้ละหรือ

โอกาสที่พระองค์จะทรงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดูริบหรี่ ยิ่งนัก ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังมีการล้มล้าง ราชาธิปไตยระบบการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์และผู้ครองแคว้นต่างๆ ทรงถูกถอดถอนพระราชอำนาจ ถูกเนรเทศ หรือถูกสำเร็จโทษ แต่ทว่า ในหลวงภูมิพลซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น กลับทวีความเรืองโรจน์ อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการริเริ่มโครงการใน พระราชดำริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ แม้ในยามที่การก่อการกำเริบของลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังลุกลามไปทั่ว

พระองค์ก็ยังเสด็จไปบรรเทาทุกข์ ณ หมู่บ้านอันห่างไกล ด้วยพระองค์เอง ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ยังทรงให้คำแนะนำปรึกษาแก่รัฐบาลอย่างเงียบ ๆ และในบางครั้งก็ทรงเกลี้ยกล่อม รัฐบาลอย่างเปิดเผยเช่นกัน โดยทรงกระตุ้นรัฐบาลอยู่เสมอให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนก่อนสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติมาเป็นเวลา ๖๐ ปี จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก พระองค์ทรงบริหารกิจการบ้านเมืองอย่างชำนิชำนาญและมีทักษะจนกระทั่ง ในยามวิกฤตกาลพสกนิกรชาวไทยต่างหันหน้าไปพึ่งพาบุรุษเพียงผู้เดียวอยู่เสมอ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช อันที่จริงแล้ว ในสองคราวที่ประเทศไทยค่อยๆ เข้าสู่ภาวะยุ่งเหยิงสับสนอลหม่าน กล่าวคือ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในหลวงซึ่งทรงมีกำลังรบเพียงพระราชอำนาจอันทรงไว้ซึ่งคุณธรรมได้ทรงเข้ามาแทรกเพื่อยุติการนองเลือด

วันนี้ นายพลคณะหนึ่งได้เข้ายึดอำนาจการปกครองอีกวาระหนึ่ง พวกเขาได้ให้คำมั่นว่า จะให้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนแก่ราชอาณาจักรไทย นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะหันไปพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ด้วยเชื่อมั่นในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า จะทรงสามารถทำให้นายพลคณะนี้รักษาสัญญาที่พวกเขาได้ให้ไว้กับปวงชนชาวไทยได้.

***

Google
 

 

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 12:24 PM