http://www.duangden.com
พระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๐
 


***

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๗.๐๗ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงตรวจพลสวนสนาม ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
       
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ความว่า

        “ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์ ในพิธีรวมพลสวนสนาม ในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน และขอสนองพรกับทั้งไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได้ ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึก ตระหนักในความเป็นไทย และหน้าที่ที่จะธำรงรักษาชาติ ประเทศไว้ให้เป็นอิสระ มั่นคง ตามประวัติกาลที่ปรากฏมา คนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดอง อันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกพวก แยกเหล่า มีปกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ และสถานการณ์บ้านเมืองเราในทุกวันนี้ เป็นที่ทราบแก่ใจเราทุกคนอยู่สืบแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจ พูดได้ว่าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาติ ขาดความสามัคคีก็อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงขอให้ทหารทุกคน และชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าได้พิจารณาตัดสินใจว่าประเทศชาติของเรานั้น สำคัญที่เราควรจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสำคัญ มั่นใจ ก็ขอให้สังวร ระวังกาย ใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุข สวัสดี และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน”

อนึ่ง ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ทยอยมาจับจองพื้นที่ ๒ ฟากฝั่งถนนตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งได้จัดอัฒจันทร์บริเวณสนามเสือป่าให้ประชาชนได้นั่งชมพิธี นอกจากนี้ มีการตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณด้านหน้าวัดเบญจมบพิตร

โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมา มีการปิดการจราจรบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าทั้งหมด และได้ปิดการจราจรเพิ่มจนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ และถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง จนถึงแยกพณิชยการพระนคร หน้าทำเนียบทำเนียบรัฐบาล จากนั้นในเวลา ๑๗.๐๐ น.ปิดถนนพระราม ๕ เพิ่ม ตั้งแต่แยกพณิชยการพระนคร จนถึงแยกราชวิถี รวมทั้งถนนศรีอยุธยา จนถึงแยกเสาวนีย์

ต่อมา เวลาประมาณ ๑๘.๐๒ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินกลับหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทั้ง ๓ เหล่าทัพ โดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ได้มีพสกนิกรชาวไทยสวมเสื้อเหลืองเฝ้าส่งเสด็จฯ ตลอด ๒ ข้างทาง พร้อมกับเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องตลอดเส้นทาง

***

ที่มา: http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000142967

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 2:12 PM