http://www.duangden.com
พระบรมราชวโรกาสให้นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐
 


***

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖ . ๐๙ น . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ จำนวน ๑ , ๖๖๕ คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

"ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับยศสูงขึ้น และขอชื่นชมว่าท่านได้เปล่งวาจาที่เป็นคำสัตย์ปฏิญาณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความเจริญของประเทศ ซึ่งหน้าที่ของท่านสำคัญมาก และอย่างที่ได้ปฏิญาณ ถ้าไม่ได้ทำตาม ก็จะมีอันเป็น แต่ถ้าว่าทำดีตามที่ได้ปฏิญาณ เชื่อว่าท่านจะประสบความรุ่งเรือง ความเจริญ เพราะว่าคำที่พูดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเทวดาอารักษ์ได้ยินแล้วจะป้องกันท่าน ตราบใดที่ท่านทำดีตามคำปฏิญาณ ทำดีแล้ว เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีกำลังเพื่อช่วยให้ประเทศชาติ อยู่เย็นเป็นสุขได้"

"ท่านเป็นทหาร ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องประหัตประหาร ใช้ยุทโธปกรณ์ แต่ว่าท่านจะต้องทำตัวให้เข้มแข็ง ให้ศักดิ์สิทธิ์ แล้วถ้าท่านทำด้วยความเข้มแข็งด้วยกรณีใดก็ตาม ท่านก็จะปลอดภัย และทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ทำให้บ้านเมืองมีความสุข มีความเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นสำหรับนายทหารทุกเหล่า ตลอดจนตำรวจ ทุกหน่วย ซึ่งมีหน้าที่ป้องกัน ทำให้บ้านเมืองมีความปลอดภัย เท่าที่ทำดีอยู่นี้ก็หมายความว่าทุกท่าน ได้รับความปลอดภัยไปด้วย"

"ท่านต้องคำนึงความปลอดภัยกับประชาชนทุกเหล่า ทุกพวก ท่านจะได้รับความปลอดภัยด้วยในโอกาสเดียวกัน คือไม่ได้หมายความว่า ท่านทำความปลอดภัยกับประชาชน ท่านก็ทำความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง ท่านเป็นประชาชน ถ้าผู้ใดทำดีก็ได้ความปลอดภัย ทุกยศทุกคณะจะได้รับผลของคำปฏิญาณนี้ ดีใจมากที่ได้ยินการเปล่งวาจาที่เข้มแข็ง หนักแน่น ขอให้การเปล่งวาจาที่หนักแน่นนี้ เป็นผลดีแก่ท่านแต่เบื้องต้น จนกระทั่งประชาชนทุกคน เป็นการทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นได้ ซึ่งท่านก็ทราบดีว่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยปรองดองกัน แต่ว่าท่านเปล่งอย่างนี้ ทำให้ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะนายพล ทุกคน ทุกฝ่าย ทหาร พลเรือน มีความเข้มแข็งและถ้าทุกคนในประเทศ มีความเข้มแข็งและซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีปัญหามาก ประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ได้ ไม่ล่มจม ซึ่งบ้านเมืองระยะนี้ดูท่าทางไม่ค่อยเรียบร้อยนัก แต่ว่าท่านจะสามารถทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยได้ ด้วยความเข้มแข็งของท่าน "

"ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในงานการของท่าน ทำให้บ้านเมืองมีความร่มเย็น มีความสุข ทั้งประชาชน ทุกเหล่าทุกพวก ทุกคน และท่านเลือกเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย มีความสุข มีความสงบ ท่านก็จะมีความสุข ความสงบในใจ และท่านจะมีความเจริญได้เหมือนกัน ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย ท่านทหาร ทุกเหล่า ทั้งพลเรือนทุกหมู่ มีความสำเร็จในงานการและมีความสุขในงาน ในหน้าที่ และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกอย่าง ให้ประเทศชาติมีความสำเร็จได้เหมือนกัน ประเทศชาติก็จะเจริญ ท่านก็จะเจริญ ทุกคน ทุกเหล่า ทุกหมู่ มีความเจริญ ข้าพเจ้าดีใจที่ได้เห็น ท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งก็ขอรักษาความเข้มแข็งนี้ไว้ให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข ให้บ้านเมืองเราไม่มีอะไรที่เกิดเสียหายกับบ้านเมือง ก็ขอให้ทุกคนประสบความเจริญรุ่งเรือง ทุกฝ่ายทุกผู้ทุกคน"

***

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖๒๓๒

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Saturday 30 July, 2011 2:19 PM