http://www.duangden.com
การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ในเว็บไซต์
 


***

ช่วงนี้ ไปไหนมาไหน มักจะได้ยินคนพูดถึง "๓๖ แผนที่ ชีวิตของพ่อ" ไม่ว่าจะมีการผลิตในรูปแบบของเอกสารแนบในสายรัดข้อมือ ที่บริษัทแห่งนึงทำขึ้น เมื่อปลายปีที่แล้ว และไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ให้เห็นเลย

รวมไปถึงการทำเป็นภาพสี / ภาพถ่ายเอกสารแปะตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงสถานที่ราชการ เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีโอกาสได้ยินและได้เห็นว่ามีการนำมาอ่านออกอาอากาศทั้งทางโทรทัศน์ และวิทยุ

เราเป็นคนนึงที่ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวว่า "๓๖ แผนที่ ชีวิตของพ่อ" ไม่ได้เป็นพระบรมราโชวาทแต่อย่างใด เลยอยากให้คนที่ยังไม่ทราบ หรือทราบแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงพอที่จะนำไปบอกต่อ ให้ทราบโดยทั่วกัน เลยขอส่งสำเนาหนังสือจาสำนักพระราชวัง ถึงหน่วยงานที่เราทำงานอยู่ มาให้พิจารณากันคะ

***

***

นอกจากนี้เรื่องนี้แล้ว ช่วงนี้เรายังได้รับ FORWARD MAIL หัวข้อเรื่อง "จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพฯ"

> Subject: FW: จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพฯ
>
>
>> > >ลูกพ่อ
>> > >ในพื้นแผ่นดินนี้
>> > >ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอดมีความมืดและความสว่างความดีและความชั่ว
> ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว
>> > >ทุกคนปรารถนาความสว่างปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน
>> > >>แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง
> หรือ ความดี นั้น
>> > >ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่นเพราะความรักผู้อื่นสามารถ
> แก้ปัญหาได้ทุกปัญหา
>> > >ถ้าให้โลกมีแต่ความสุข
>> > >และเกิดสันติภาพความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้
>> > >พ่อขอบอกลูกดังนี้...
>> >> > >1.ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่
>> > >เพื่อนเจ็บ
>> > >เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่า
>> > >อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
> > >> > >2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น
>> > >ควรมองโลกจากความเป็นจริง
>> > >อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
> > >> > >3.มีความสันโดษ คือ
>> > >มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจพอใจตามมีตามได้ คือ
>> > >ได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด
>> > >ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ
>> > >มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย
>> > >ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
>> > >พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน
>> > >ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
> > >> > >4. มีความมั่นคงแห่งจิต
>> > >คือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้านและมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร
> และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า...มีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ
>> > >เสื่อมยศเป็นกฏธรรมดา อย่ามัว โศกานึกว่า ' ชั่งมัน '
> > > พ่อ 6/10/2547
> > > > > > ฉันหวังว่าคำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน
> ฉันรักพ่อฉันจัง
> > > สิรินธร
> > )
> > )
> > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> >

ซึ่งในเบื้องต้นเราได้สอบถาม และส่ง FORWARD MAIL ฉบับดังกล่าวไปให้สำนักพระราชวังแล้ว เอาเป็นว่าไว้เราได้รับหนังสือยืนยันแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ

เอาเป็นว่าทราบตรงนี้แล้ว ช่วงบอกต่อกันด้วยเรื่อง "๓๖ แผนที่ ชีวิตของพ่อ" ไม่ได้เป็นพระบรมราโชวาท เพราะช่วงนี้มีคนชอบนำชื่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาทำมาหากินกันเยอะมาก

***
Google
 

 
 
 
© Webpage Designed by thaicadet.org // Last Updated. Tuesday 26 July, 2011 11:13 PM