พ.ศ. 2560
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60  

พีรพัฒน์ งานหมั่น
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 
เหล่าทหารอากาศ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก
# ทหารเรือ
# ตำรวจน้ำ 
# ทหารอากาศ ลำดับที่  113
# ตำรวจ ลำดับที่  
ช้างเผือก ลำดับที่ 20 (ผ่าน)

THAI CADET DROPPERS

 

 

นำชัย ไชยนา
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60  
เหล่าทหารเรือ

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก
# ทหารเรือ  94
# ตำรวจน้ำ
# ตำรวจ ลำดับที่ 214
# ทหารอากาศ ลำดับที่  252
ช้างเผือก ลำดับที่ 135 (ผ่าน)

THAI CADET DROPPERS

 

 

พงศพัศ ปะนัดตา
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 
เหล่าทหารบก

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
อุบลราชธานี

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก
# ทหารเรือ
# ตำรวจน้ำ
# ทหารอากาศ ลำดับที่  362
ช้างเผือก ลำดับที่ 

THAI CADET DROPPERS (พฤษภาคม - กันยายน 2559) และมีนาคม 2560

ชินภัทร เบญจบุญนนท์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 
เหล่าทหารอากาศ

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 85
# ตำรวจ ลำดับที่ 143
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 375
# ทหารเรือ ลำดับที่ 437
# ทหารบก 
ช้างเผือก ลำดับที่ 266

เรียนไวยากรณ์พื้นฐาน เฉลยข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษ และมีนาคม 2560

 

 

ชลสิทธิ์ ธนาทราย
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 
เหล่าตำรวจ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่  122
ช้างเผือก ลำดับที่ 253

คอร์สมีนาคม 2559, ตุลาคม 2559, มีนาคม 2560

 

 

ณภัทร ลำเจียก
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60
เหล่าทหารบก

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก

มีนาคม 2560

กษิภัท นาลินธม
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 
เหล่าตำรวจ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก
# ทหารเรือ
# ตำรวจน่ำ
# ตำรวจ ลำดับที่  
ช้างเผือก ลำดับที่ 251

มีนาคม 2559

 

 

พัศวุฒิ ศรีวงษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก

มีนาคม 2560

 

 

เกียรติศักดิ์ ทวีราช

จังหวัดน่าน

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก

ตุลาคม 2559,  มีนาคม 2560

อรรถกร ปัฐพาณิชย์โชติ

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพ 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ 439
# ตำรวจน้ำ 377

มีนาคม 2560

 

 

 

 


พ.ศ. 2558
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59

กฤตไนย นิรภัยวงศ์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารเรือ)

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 1
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 5 (สำรองลำดับที่ 49)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 6 (ตัวจริงลำดับที่ 64)
# ตำรวจ ลำดับที่ 9 (ตัวจริงลำดับที่ 51)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 12 (ตัวจริงลำดับที่ 4)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 5 (ผ่าน)

คอร์สตุลาคม 2557 และมีนาคม 2558

 

 

เอกชอัต เบญจบุญนนท์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารอากาศ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 143 (ตัวจริงลำดับที่ 80)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 165 (ตัวจริงลำดับที่ 10)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 168 (สำรองลำดับที่ 34)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 188 (ตัวจริงลำดับที่ 49)
# ทหารบก ลำดับที่ 232 (ตัวจริงลำดับที่ 99)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 132 (ผ่าน) 

คอร์สเทอม 2/2557 และมีนาคม 2558

 

 

อานนท์ ชีนิมิตร
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าตำรวจ)

มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 266 (สำรองลำดับที่ 121)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 447 (สำรองลำดับที่ 274)
# ทหารบก ลำดับที่ 491 (สำรองลำดับที่ 293)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 386 (สำรองลำดับที่ 311)

คอร์สมีนาคม 2558

ศราวุธ ชูวงศ์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารบก)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 127
# ทหารบก ลำดับที่ 151 (ตัวจริงลำดับที่ 62)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 206 (สำรองลำดับที่ 184)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 231 (สำรองลำดับที่ 132)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 370 

THAI CADET DROPPERS
(อยู่ประจำตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - มีนาคม 2558)

 

 

ธัชเชษฐ์ ใจตุรงค์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารบก) 

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 37 (ตัวจริงลำดับที่ 79)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 67
# ทหารเรือ ลำดับที่ 74
# ตำรวจ ลำดับที่ 109 (ตัวจริงลำดับที่ 2)
# ทหารบก ลำดับที่ 122 (ตัวจริงลำดับที่ 50)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 231 (ผ่าน)

THAI CADET DROPPERS
อยู่ประจำตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - ธันวาคม 2557

 

 

ชลันธร เอียงผาสุข
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารเรือ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 

 สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 99
# ทหารเรือ ลำดับที่ 108 (สำรองลำดับที่ 52)
# ตำรวจ ลำดับที่ 168 (สำรองลำดับที่ 10)
# ทหารบก ลำดับที่ 195 (ตัวจริงลำดับที่ 176)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 245 (สำรองลำดับที่ 108)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 213 (ผ่าน) 

THAI CADET DROPPERS
คอร์สตุลาคม 2555, มีนาคม 2556, ตุลาคม 2556, มีนาคม 2557 และอยู่ประจำตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - ธันวาคม 2557

ตันติกร ประทีป ณ ถลาง
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารบก) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 70
# ทหารบก ลำดับที่ 198 (สำรองลำดับที่ 99)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 253
# ตำรวจ ลำดับที่ 304 (สำรองลำดับที่ 151)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 148 (ผ่าน) 

THAI CADET DROPPERS
อยู่ประจำตั้งแต่พฤษภาคม 2556 - ธันวาคม 2557 

 

 

พลวรรธก์ ฉัตรกันทะ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าตำรวจ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ 

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 465 (สำรองลำดับที่ 102)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 1466 

THAI CADET DROPPERS
คอร์สตุลาคม 2556, มีนาคม 2557 และอยู่ประจำตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - ธันวาคม 2557

 

 

รัชภัฏ สุทธิวัฒนะ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารเรือ)

มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 32 (ตัวจริงลำดับที่ 51)
# ตำรวจ ลำดับที่ 35 (ตัวจริงลำดับที่ 159)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 47 (สำรองลำดับที่ 61)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 51 (สำรองลำดับที่ 1)
# ทหารบก ลำดับที่ 56 (ตัวจริงลำดับที่ 101)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 79 (ผ่าน) 

คอร์สมีนาคม 2555, มีนาคม 2557 และคอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ 

ชญานิน เชวงศักดิ์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารบก)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ ลำดับที่ 75 (สำรองลำดับที่ 17)
# ทหารบก ลำดับที่ 166 (ตัวจริงลำดับที่ 56)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 86 (สำรองลำดับที่ 76)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 335 (สำรองลำดับที่ 118) # ตำรวจ ลำดับที่ 394

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ, พละศึกษาและสัมภาษณ์

 

 

ประกาศิต แป้นเพชร
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าตำรวจ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 104 (ตัวจริงลำดับที่ 126)
# ทหารบก ลำดับที่ 199 (ตัวจริงลำดับที่ 73)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 208 (สำรองลำดับที่ 93)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 233 (สำรองลำดับที่ 35)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 259
# ช้างเผือก ลำดับที่ 73 (ผ่าน

คอร์สเทอม 2/2557 

 

 

ธนวัต ชื่นกลิ่น
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารอากาศ)  

มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ ลำดับที่ 22 (ตัวจริงลำดับที่ 50)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 19 (สำรองลำดับที่ 35)
# ทหารบก ลำดับที่ 44 (ตัวจริงลำดับที่ 194)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 138
# ตำรวจ ลำดับที่ 229 (สำรองลำดับที่ 83)

คอร์สมีนาคม 2556

ศุภกฤต งามวงศ์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารบก) 

 มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทพศิรินทร์

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 180 (สำรองลำดับที่ 190)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 218(สำรองลำดับที่ 83)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 200 (สำรองลำดับที่ 138)
# ทหารบก ลำดับที่ 415 (สำรองลำดับที่ 136)
# ตำรวจ ลำดับที่ 438

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ, พละศึกษาและสัมภาษณ์

 

 

อภิรัชต์ บัวสุวรรณ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารบก)  

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 164 (ตัวจริงลำดับที่ 151)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 289
# ทหารบก ลำดับที่ 365 (ตัวจริงลำดับที่ 142)

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

ปวริศ ปิ่นศิริ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าตำรวจ)

 มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 5 (ตัวจริงลำดับที่ 76)
# ทหารบก ลำดับที่ (สำรองลำดับที่ 61)
# ทหารอากาศ ลำดับที่ (สำรองลำดับที่ 160)
# ทหารเรือ ลำดับที่ (สำรองลำดับที่ 279)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ (สำรองลำดับที่ 316)

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียนจ่าอากาศชนาภัท รักบำรุงพงศ์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 59
(เหล่าทหารอากาศ)

นักเรียนจ่าอากาศ
ทุนกองทัพอากาศ

คอร์สตุลาคม 2555 และเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

ณภพ สุนทราพงษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 348

คอร์สมีนาคม 2558

 

 

ธนพงษ์ รองเดช  

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 406
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 440
# ทหารบก ลำดับที่ 539 (สำรองลำดับที่ 259)

คอร์สมีนาคม 2558

บุณยกร อินทร์กลัด

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี 

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 542 (สำรองลำดับที่ 294)
# ช้างเผือก ลำดับที่ 944

THAI CADET DROPPERS
อยู่ประจำตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - ธันวาคม 2557

 

 

ธนกฤต รวมจิตร

มัธยมปีที่ 5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

 สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ ลำดับที่ 256 (สำรองลำดับที่ 155)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 227 (สำรองลำดับที่ 231)
# ตำรวจ ลำดับที่ 543 (สำรองลำดับที่ 295)
# ทหารบก ลำดับที่ 620
# ช้างเผือก ลำดับที่ 127 (ผ่าน)

THAI CADET DROPPERS
คอร์สตุลาคม 2557 และอยู่ประจำตั้งแต่พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

 

 

วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์

มัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนพิริยาลัยแพร่ 

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 92
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 96 (สำรองลำดับที่ 107)
# ตำรวจ ลำดับที่ 194 (สำรองลำดับที่ 45)
# ทหารเรือ ลำดับที่ 279 (สำรองลำดับที่ 314)
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 245 (สำรองลำดับที่ 347)

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ

กฤตพล นบนอบ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 610

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

ออม ศศิ

มัธยมศึกษาปีที่ 4
จังหวัดสระบุรี 

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 540

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

ธีรวุฒิ ไหลมี

จังหวัดเชียงใหม่

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 300 (สำรองลำดับที่ 197)
# ทหารบก ลำดับที่ 432

คอร์สเรียนวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษ


พ.ศ. 2557 
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 58

 

วิชานันต์ โพธิเสน
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 58
(เหล่าทหารอากาศ)

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 51
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 70
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 175
# ทหารเรือ ลำดับที่ 222
# ตำรวจ ลำดับที่ 203 

THAI CADET DROPPERS
คอร์สเทอม 1/2555, คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และ อยู่ประจำตั้งแต่ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557

 

 

ศิวกร กิจวงศ์ภักดิ์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 58
(เหล่าตำรวจ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 150
# ทหารเรือ ลำดับที่ 291
# ทหารบก ลำดับที่ 410
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 437 

THAI CADET DROPPERS
คอร์สเทอม 2/2555, มีนาคม 2556, คอร์สเทอม 1/2556, ตุลาคม 2556, และอยู่ประจำตั้งแต่ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557 

 

 

วสวัตติ์ ปัดทพัด
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 58
(เหล่าทหารบก)

มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 190
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 282
# ตำรวจ ลำดับที่ 303
# ทหารเรือ ลำดับที่ 365
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 425

คอร์สมีนาคม 2556, ตุลาคม 2556 และมีนาคม 2557

ธนภูมิ สุขวารี
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 58
(เหล่าทหารอากาศ)

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 93
# ทหารเรือ ลำดับที่ 126
# ทหารบก ลำดับที่ 189
# ตำรวจ ลำดับที่ 584

คอร์สมีนาคม 2557

 

 

ศุภโชค เอกพลพิสิฐ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 58
(เหล่าตำรวจ)

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 63
# ทหารบก ลำดับที่ 338
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 411
# ทหารเรือ ลำดับที่ 519

คอร์สมีนาคม 2557

 

 

ณัฐวุฒิ วุฒิวัฒนา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 187
# ทหารเรือ ลำดับที่ 236
# ตำรวจ ลำดับที่ 278
# ทหารบก ลำดับที่ 499
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 630

THAI CADET DROPPERS
อยู่ประจำตั้งแต่พฤษภาคม 2556 - มีนาคม 2557

ชวนากร โฉมจันทร์

มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 304
# ตำรวจ ลำดับที่ 372
# ทหารเรือ ลำดับที่ 431

คอร์สมีนาคม 2557

 

 

เชษฐา แก้วสุวรรณ์

พระนครศรีอยุธยา

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 522

คอร์สเทอม 1/2556, ตุลาคม 2556, เทอม 2/2556, มีนาคม 2557

 

 

รัชภัฏ สุทธิวัฒนะ

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 435
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 557

คอร์สมีนาคม 2555 และมีนาคม 2557


พ.ศ. 2556 
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 57

 

ชยรัตน์ เดชภูมี
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 57
(เหล่าทหารบก)

มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 50
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 179
# ตำรวจ ลำดับที่ 187
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 208
# ทหารเรือ ลำดับที่ 275

คอร์สเทอม 2/2554, มีนาคม 2555, ตุลาคม 2555, เทอม 2/2555 และมีนาคม 2556

นรวิชญ์ เกาเต๊ะ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 57
(เหล่าทหารอากาศ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 18
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 343
# ทหารบก ลำดับที่ 390
# ทหารเรือ ลำดับที่ 738

คอร์สมีนาคม 2555, เทอม 1/2555, ตุลาคม 2555, เทอม 2/2555 และอยู่ประจำตั้งแต่พฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556

 

 

ชลกร ลึกมณี
นักเรียนเตรียมทหาร
รุ่นที่ 57 (เหล่าตำรวจ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 14
# ทหารเรือ ลำดับที่ 48
# ทหารบก ลำดับที่ 66
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 112

คอร์สเทอม 2/2555 และมีนาคม 2556

 

 

สาคเรศ เอียงผาสุข
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 57
(เหล่าทหารบก)

หอครูวรรณ นครสวรรค์

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 15
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 33
# ทหารเรือ ลำดับที่ 59
# ทหารบก ลำดับที่ 83
# ตำรวจ ลำดับที่ 122

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และมีนาคม 2556

อภิวัฒน์ ไชยภูมิสกุล
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 57
(เหล่าตำรวจ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 209
# ทหารอากาศ ลำดับที่
# ทหารบก ลำดับที่ 273
# ทหารเรือ ลำดับที่

คอร์สตุลาคม 2555

 

 

ปวริศ คุณดิลกรังสี

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 515
# ตำรวจ ลำดับที่ 568
ผลการสอบรอบสุดท้าย :
บุคคลสำรองเหล่าทหารบก ลำดับที่ 136 และบุคคลสำรองบุคคลลำดับที่ 12 จากจำนวน 20 คน ที่รายงานตัวเข้าเป็น นตท. (ทบ.)

คอร์สเทอม 2/2555 และมีนาคม 2556

 

 

วสวัตติ์ ปัดทพัด

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ ลำดับที่ 634
ผลการสอบรอบสุดท้าย :
บุคคลสำรองเหล่าทหารเรือ ลำดับที่ 417

ปัจจุบัน : นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 58 (เหล่าทหารบก)

คอร์สมีนาคม 2556

อิทธิเดช ช่วยเกิด

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ ลำดับที่ 601
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 636
ผลการสอบรอบสุดท้าย :
บุคคลสำรองเหล่าทหารอากาศ ลำดับที่ 161

คอร์สมีนาคม 2556

 

 

พศวีร์ ศรีปาน

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารบก ลำดับที่ 621
(สละสิทธิ์การสอบรอบสอง เนื่องจากปัญหาสุขภาพ)

คอร์สมีนาคม 2555, ตุลาคม 2555 และอยู่ประจำตั้งแต่พฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556


พ.ศ. 2555
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 56 

กันต์ธีร์ ลีสง่า
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 56
(เหล่าตำรวจ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 57
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 79
# ตำรวจ ลำดับที่ 112
# ทหารเรือ ลำดับที่ 118
# ทหารบก ลำดับที่ 145

 

 

วรทร กิจวารี
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 56
(เหล่าทหารบก) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 281
# ทหารบก ลำดับที่ 358
# ตำรวจ ลำดับที่ 427
# ทหารเรือ ลำดับที่ 602

 

 

ชยรัตน์ เดชภูมี

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 282
# ทหารเรือ ลำดับที่ 382
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 431
# ทหารบก ลำดับที่ 449

ปัจจุบัน : นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 57 (เหล่าทหารบก)

กษิดิศ มณีพิมพ์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 238
# ทหารบก ลำดับที่ 506
# ทหารเรือ ลำดับที่ 520
# ตำรวจ ลำดับที่ 545  

ปัจจุบัน : คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พ.ศ. 2554 
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 55 

นตท.พิสิษฐ์ สว่างใจธรรม
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 55
(เหล่าทหารเรือ)

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ ลำดับที่ 42
# ทหารบก ลำดับที่ 137
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 223
# ตำรวจ ลำดับที่ 417

 

 

กันต์ธีร์ ลีสง่า

มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สอบติดภาควิชาการ
# ตำรวจ ลำดับที่ 522
# ทหารอากาศ ลำดับที่ 597
# ทหารบก ลำดับที่ 611 

ปัจจุบัน : นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 56 (เหล่าตำรวจ)

 

 

น้องนล

มัธยมศึกษาปีที่ 4
จังหวัดนนทบุรี

สอบติดภาควิชาการ
# ทหารเรือ ลำดับที่ 361

ปัจจุบัน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THAI CADET

“คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร”

THAI CADETเป็นติวเตอร์ขนาดเล็กที่เน้นการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อสอบเตรียมทหาร (คอร์สเรียนออนไลน์, หนังสืออ่านสอบเตรียมทหาร, คลังข้อสอบ ฯลฯ) และเป็นที่ปรึกษาใจดีสำหรับนักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารทุกคน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้ ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร) 

เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547

© 2547-2562. All Right Reserved by THAI CADET